Maszyna do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co to jest odbiornik EMI i czym jest platforma do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma albo odbiornik EMI) jest jednym spośród najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) lub w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania i rozwiązywania problemów EMI, które częstokroć pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przy użyciu całokształt przeznaczony wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności nim wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wypatrzyć promieniowane natomiast przewodzone emisje generowane dzięki akcesoria elektroniczny, odbiorniki EMI względnie analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami natomiast przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe oraz analizatory widma, podobnie jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, w samej rzeczy podczas gdy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, format sygnału RF na skali pionowej oraz częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za pomocą odbiornik EMI ewentualnie analizator widma.

Co owo jest ankieta EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl lub wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest ogólnie podzielone na dwoje rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za sprawą narzędzie elektroniczne, które mogą powodować zakłócenia bądź awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo artyzm sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego alokacja a ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają prestiż na tok badania EMC. Badania EMC mogą udawać Greka następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, kiedy te emitowane za pomocą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu względnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest także przewodzony, gdy a emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego należałoby wykonywać testy EMI?

Istnieje co niemiara czynników, które powodują, iż podejście EMI są odkładane na basta projektu. Pierwszym z nich jest pozorna przeszkoda w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją jednak wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl i personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC zaś że jeśliby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, do którego jest podłączony, także przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, skoro zasilacze służą właściwie jak „posłaniec” aniżeli geneza problemów EMC.

Pozostaje jeszcze przedmiot kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest wysoko http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne aniżeli wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest wysoko spodni aniżeli koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im uprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.